*το κόκκινο φόντο είναι για τις ανάγκες της φωτογράφισης,όπου υπάρχει “κόκκινο” είναι κενό