6 τεμάχια flute-Ύψος:22.5cm

6 τεμάχια wine-Ύψος:19cm

6 τεμάχια liquer-Ύψος:13cm